Derin Günısıgı Rehabilitasyon Merkezi
Bobath Terapi Merkezi
 0212 598 22 60
 0212 598 22 70
 • Dikkat Eksikliği Yıkıcı Davranış Bozuklukları
 •  
 • Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu
  Dikkat süresindeki kalıcı ve sürekli kısalık, engellenmeye yönelik denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilişte
 •  ortaya çıkan ataklık ve huzursuzluktur. Bu bozukluğu gösteren çocuklar; çoğu zaman dikkatlerini ayrıntılara veremez veya
 • okul ödevlerinde, işlerinde veya diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yaparlar. Çoğu zaman aldıkları görevlerde veya etkinliklerde
 • dikkatleri dağılır. Kendileriyle konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görünürler. Üzerlerine aldıkları görevleri düzenlemekte zorluk çekerler.
 • Genellikle, sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınırlar. Sık sık eşyalarını kaybederler. Dikkatleri dış uyaranlarca çabuk dağılır.
 • Oldukça unutkandırlar ve elleri ayakları kıpır kıpırdır. Sınıfta veya oturulması gereken yerlerde kalkar; uygunsuz koşullarda koşuşturur
 • ya da tırmanırlar. Çoğu zaman hareket halindedirler, çok konuşurlar, sorulan soru tamamlanmadan cevap verirler; sırasını bekleyemez; söz keserler.
 • Dikkat eksikliği veya aşırı hareketlilik belirtilerinden biri daha ön planda olabilir.
   
 • Davranım Bozukluğu
  Bu bozukluğu gösteren çocukların temel özellikleri; başkalarının temel haklarını veya yaşa uygun toplumsal norm veya kuralları sürekli ve
 • tekrarlayıcı bir biçimde saldırıya uğratmalarıdır. Çoğu zaman başkalarına kabadayılık eder; kavga-dövüş başlatır, kavgada bıçak, tabanca
 • vb aletler kullanabilirler. Başkalarını fiziksel olarak yaralayabilirler. Acımasızdırlar, insanlara ve hayvanlara yönelik saldırgan
 • davranışlar gösterebilirler. Yaralama, öldürme gibi eylemler, hırsızlık eylemleri, zorla cinsel eylemde bulunma davranışları gösterebilirler.
   
 •  
  Karşıt Olma - Karşı Gelme Bozukluğu
  Toplumsal norm ve başkalarının temel haklarına saldırı olmaksızın olumsuz, düşmanca ve karşı çıkma tarzındaki davranışlarla belirli bir
  yıkıcı davranış bozukluğudur. İlk  belirtileri çocuğun  davranışları normal görülse de okul öncesi dönemde ortaya çıkar.
  Bu dönemde çocuk; sık sık hiddetlenir; büyükleriyle tartışmaya girer; kurallara uymaya karşı gelir veya reddeder. Çoğu zaman isteyerek başkalarını kızdıran şeyler yapar; kendi yaramazlıkları için başkalarını suçlar; alıngandır çabuk darılır veya başkaları tarafından kolay kızdırılır; çoğu zaman içerlemiş, kızgın ve güceniktir; kincidir ve intikam almak ister; okulda ve toplumda işlevsellikte bozulmaya yol açar.
info@deringunisigi.com
+90 212 598 22 60 - 70
Gültepe Mah. Reyhan Cad. NO:13 Kat:5 Küçükçekmece/İstanbul
Gültepe Mah. Reyhan Cad. NO:13 Kat:5 Küçükçekmece/İstanbul
+90 212 598 22 60 - 70
info@deringunisigi.com