Derin Günısıgı Rehabilitasyon Merkezi
Bobath Terapi Merkezi
 0212 598 22 60
 0212 598 22 70
Gültepe Mah. Reyhan Cad. NO:13 Kat:5 Küçükçekmece/İstanbul

RiSKLi BEBEK NEDiR?

 

          Erken doğum, düşük doğum ağırlığı, anne karnında, doğum sırasında veya doğum sonrasında yaşanan beyin kanaması, oksijensiz kalma, enfeksiyon, zor doğum, suyun erken gelmesi, annenin sigara veya alkol kullanması, anne yaşının 40’tan büyük 16’dan küçük olması, yenidoğan yoğun bakımda solunum cihazında uzun süre kalmış olma gibi olumsuz koşullara maruz kalan bebeklere riskli bebekler denir. Bu risk faktörlerini daha da artırmak mümkün. 

          Normal popülasyonda CP sıklığı binde 4’ken riskli bebeklerde CP sıklığı yüzde 3-10 arasında değişir. Özellikle 32 haftanın altında doğan bebeklerde aşağıdaki sorunlar, her iki bebekten birinde görülür: 

* Okul çağında akademik başarıda düşüklük, 

* Kötü el yazısı, 

* İnce becerilerde zayıflık, koordineli hareketlerde bozukluk, 

* Asosyal olma, günlük yaşam aktivitelerinde ebeveyne bağımlı kalmak.

          Bu sorunlar, sıklıkla beş yaşından sonra çocuk okula başlayınca tespit edilir. Riskli bebeklerin takiplerinde rutin çocuk nöroloji muayenesiyle izlem önemli. Sorunları ortaya koymada uluslararası geçerliliği olan gelişim tarama testlerini kullanmak ve her şey yolunda gidiyor olsa dahi yılda bir kez nörolojik muayeneyle izlem gerekir. Bu kontroller, çocuk nörolojisti, çocuk fizyoterapisti, psikolog-pedagog, çocuk gelişim uzmanı ve standart tarama testlerini uygulayabilen bir erken müdahale ekibi tarafından yapılmalı. 


+90 212 598 22 60 - 70
info@deringunisigi.com
Gültepe Mah. Reyhan Cad. NO:13 Kat:5 Küçükçekmece/İstanbul
+90 212 598 22 60 - 70
info@deringunisigi.com