Derin Günısıgı Rehabilitasyon Merkezi
Bobath Terapi Merkezi
 0212 598 22 60
 0212 598 22 70
+90 212 598 22 60 - 70
UZM. FZT.  EMİNE BİLİR                           
  BOBATH TERAPİSTİ

Eğitim Durumu :        
1990     Lisans       İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp                                   Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                                    Bölümü

1994  Uzmanlık    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp                                                          Fakültesi,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                                                  Bölümü
                            ''İnfantil Serabral Paralizinin Spastik
                                              Hemiparazi Tedavisinde Atel ve El Eğitimi
                                             Uygulamasının El Fonksiyonları Üzerine
                                             Etkisi
''
                                  
Katıldığı Kurslar  :
1997                     Hacettepe Üniversitesi '' Cyriax Üst                                Ekstremite Mobilizasyon ve                                 Manipülasyon Teknikleri'' Kursu

2007                    European Bobath Tutors                                              Associatioan(EBTA)-BOBATH certificate

2007                    Çocuk Fizyoterapistleri Derneğinin                                                       düzenlediği Bobath Konsepti prensipleri                                içerisinde ''Kontraktür Proflaksisi Kursu ''

2008                    Orthotics and Lower Extremity Biomechanics                                 in Pediatric Rehabilitation  Course Certificate                                 
 2011                     Kinesio Taping Association İnternational                                Certificate of Course  Completion(KT1-KT2)

2011                      Kinesio Taping Association İnternational                                                 Certificate of Cours   Completion(KT3)                                

2012                    Theratogs '' Authorized Theratogs Fitter                                Certificate ''

2017                    Çocuk Fizyoteri Derneği Pediatrik Nöroloji                                               Kongresi  ''Pediatrik Nöroloji Kursu''Katıldığı Sempozyum, Seminer ve Kongreler:

1992                   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi                                            Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Anabilim Dalı                                            Gelişim Nörolojisi Bilim Dalı ve İ.Ü. Çocuk                                        Sağlığı Ensti  I. Çocuk Nöroloji Günleri


1992                   Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi' nin                               düzenlediği XXXVI. Milli Pediatri  Kongresi


1995                 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi                             Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı                             Gelişim Nörolojisi Bilim Dalı ve İ.Ü. Çocuk                                        Sağlığı Enstitüsü  II. Çocuk Nöroloji Günleri        


2006                 Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve Hacettepe                                        Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                             Yüksek Okulu tarafından düzenlenen                                                       Uluslararası XI. Fizyoterapide Gelişmeler                                                   Sempozyumu      


2013                  Usader(İnternational Healt and Education                              Assocition) ve Fizyoterapistler  Derneğinin                             düzenlediği ''Skolyozun Multidisipliner                                                    Değerlendirmesi, Tedavi  ve Cerrahisi''                                                      Semineri    


2014                   İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi El Terapi                                           Derneği''Doğumsal Brakiyal  Pleksus                                                         Paralizisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları''                              Sempozyumu


İş Tecrübeleri:


1990-1995      İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi                             Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı                              Gelişim Nörolojisi Bilim Dalı


1993-1995      İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi                                       Hastanesi Fizik Tedavi ve  Rehabilitasyon                                                 Bölümü Yüksek lisans


1995-2007      Günışığı Fonksiyonel Eğitim Merkezi


2007-                Derin Günışığı Özel Eğitim ve                                                                Rehabilitasyon Merkezi Kurucu ve Baş                                                      Fizyoterapist 

 
info@deringunisigi.com
Gültepe Mah. Reyhan Cad. NO:13 Kat:5 Küçükçekmece/İstanbul
Gültepe Mah. Reyhan Cad. NO:13 Kat:5 Küçükçekmece/İstanbul
+90 212 598 22 60 - 70
info@deringunisigi.com